NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


poniedziałek, 29 lutego 2016

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA


    Przedszkole Miejskie Nr1
w Miastku
przy ulicy Koszalińskiej 19
ogłasza zapisy dzieci  do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
Dzieci z roczników 2011- 2013                                                            oraz 2014 – (ur. od 1 stycznia do 31 marca 2014r.)
 w dniach od 1  do 31 marca 2016 roku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
Co należy zrobić, aby dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
q  W dniach od 1  do 31 marca 2016r. należy pobrać, wypełnić i złożyć       u dyrektora przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola ( wraz z załącznikami).
q  15 kwietnia 2016r. sprawdzić listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista będzie wywieszona na tablicy w przedszkolu)

q  Do 20 kwietnia 2016r. potwierdzić  u dyrektora wolę przyjęcia           dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

q  Zapraszamy na nasze strony internetowe:
       www.przedszkole1miastko.pl
szukaj nas na FACEBOOK-u
·         Przedszkole Miejskie Nr 1
·                             w Miastku
·                         przy ulicy Koszalińskiej 19
·                          ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
z roczników 2011-2013  oraz                           2014 – (ur. od 1 stycznia do 31 marca 2014r.)
·                                   na rok szkolny 2016/2017
·                     w dniach od 1 marca do 31 marca 2016 roku
·         Przyjmowanie i pobieranie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00
ZAPEWNIAMY:
q  Dobrą atmosferę i klimat przedszkola
q  Domowa kuchnia
q  Niskie opłaty
q  Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej
q  Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli
q  Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
q  Zajęcia dodatkowe:
-     język angielski
-     religia
-     zajęcia logopedyczne i pedagogiczne
-     gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
-     zajęcia z glottodydaktyki (metoda prof. B.Rocławskiego)
-     zajęcia Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz oraz Odimienną metodą nauki czytania I. Majchrzak
-     zajęcia metodą kinezjologii edukacyjnej I° i II° - gimnastyka mózgu wg dr P. Dennisona
-     zajęcia rozwijające zainteresowania (teatralne, plastyczne, komputerowe)                                                                                zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki poważnej wg Batii Strauss
q  Więcej informacji o nas na stronach internetowych i Facebooku-u  

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz