NASZA KADRA

Przedszkole zatrudnia 12 nauczycielek oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w różnego rodzaju kursach doskonalących, konferencjach metodycznych i szkoleniach zawodowych.

Dyrektor przedszkola – mgr Danuta Surmacz

Wicedyrektor przedszkola - mgr Teresa Borowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Wśród naszej kadry jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych.

mgr Danuta Surmacz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Borowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany pracujący Metodą Dobrego Startu, ponadto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany pracujący metodą prof. B. Rocławskiego - glottodydaktyka
mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany stosujący nowatorską metodę pracy z dziećmi - wczesna nauka czytania i pisania już od 3 roku życia
mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany, zajęcia prowadzi metodą Ireny Majchrzak, czyli odimienna metoda nauki czytania
mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany również w swojej pracy stosuje metodę Ireny Majchrzak, ale dodatkowo prowadzi zajęcia informatyczne
mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany prowadzi zajęcia stosując glottodydaktykę
mgr Ewa Zając – nauczyciel mianowany, prowadzę zajęcia z glottodydaktyki, często stosuje zabawy z chustą animacyjną Klanza, ubiega się o tytuł nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Zmuda - Trzebiatowska - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego, stosuje na zajęciach zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel kontraktowy, uczy dzieci języka angielskiego i nie tylko
Monika Grabias - nauczyciel stażysta, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z logopedią i językiem angielskim, prowadzi profilaktykę zajęć w zakresie gimnastyki buzi i języka

KADRA ADMINISTARCJI I OBSŁUGI

Intendentka: Mariola Bill

Pomoc nauczyciela:
Adela Zmuda Trzebiatowska

Obsługa:

Elżbieta Jastrzębska, Iwona Płonkiewicz, Tadeusz Surmacz, Wiesław Wysocki, Bukowska Emilia, Grabowska Halina, Irena Zwirdowska, Joanna Popik


MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, lektora języka angielskiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: statutu, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

1. Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń,
- metoda kierowania własną działalnością dziecka,
- metoda zadań stawianych dziecku,
- metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz,
- osobisty przykład nauczyciela,
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania,
- zagadki,
- objaśnienia i instrukcje,
- sposoby społecznego porozumiewania się,
- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- metoda glottodydaktyki Bronisława Racławskiego,
- praca indywidualna z dziećmi metodą Marii Monressorii,
- pedagogika zabawy „Klanza”,
- twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana, Kniessów,
- „Ruch rozwijający” według Weroniki Sherborne,
- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
- aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
- techniki relaksacyjne,
- na zajęciach języka angielskiego wzorowanie się na metodzie Helen Doron.


środa, 8 sierpnia 2012

W jaki sposób należy pomóc dzieciom w przystosowaniu się ...


RODZICE!

1. Nie przychodźcie do przedszkola na „ostatnią chwilę”, unikajcie pośpiechu. Wyprawa do przedszkola powinna być raczej miłym spacerem, a nie wyścigiem z czasem. Drogę do przedszkola należy odbyć ze znajomym dzieckiem, chętnie przychodzącym do tego samego przedszkola.
2. Nie obiecujcie swojemu maluchowi nagród za pójście do przedszkola- dziecka nie należy przekupywać.
3. Nie przeciągajcie nadmiernie pożegnania w szatni. Odprowadźcie dziecko do sali, przekażcie pod opiekę nauczycielce. Zadbajcie o to, by ranne pożegnania odbywało się bez pośpiechu. Nie należy jednak (pomimo różnych opinii) przedłużać samego momentu rozstania. Pobyt rodzica w Sali też nie zmienia sytuacji. Dziecko na chwilę uspokaja się, a gdy nie widzi mamy, (bo już wyszła) zaczyna ponownie płakać. Robią to i inne dzieci, które dotychczas były spokojne. Lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka pod opieką nauczycielki. Na pewno zainteresuje ona malca czymś ciekawym, zachęci do wspólnej zabawy. Często po kilku minutach płaczące dziecko oswaja się otoczeniem i podejmuje zabawę.
4. W żadnym przypadku nie zabierajcie dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeżeli zrobicie to choć raz, Wasz maluch będzie, ż           e łzami można wszystko wymusić.
Bądźcie konsekwentni.
5. Postarajcie się stopniowo wydłużać pobyt dziecka w przedszkolu. W początkowym okresie dobrze jest odbierać je wcześniej. Powiedzcie dziecku kiedy i kto po nie przyjdzie, zapewnijcie je o swojej miłości.
6. Nie martwcie się o leżakowanie. Wytłumaczcie dziecku, że nie musi wcale spać, lecz wystarczy, ze będzie odpoczywać np. ze swoją przytulaną. Zazwyczaj dzieci po kilku dniach traktują leżakowanie zupełnie naturalnie.
7. Nie zmuszajcie dziecka, aby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres. Ono samo będzie wiedziało, kiedy podzielić się swoimi przeżyciami.
8. Chwalcie dziecko jak najczęściej np. za pięknie wykonany rysunek.
9. Pozwólcie dziecku zabrać do przedszkola ulubioną przytulankę lub inną zabawkę. Pamiętajcie, aby nie była to rzecz, którą można łatwo zepsuć lub zgubić.
10. W sprawach jedzenia nie decydujcie za dziecko prosząc by nie dawać mu zupy mlecznej do jedzenia, jajek itd., bo nie lubi. Jeżeli nie na żadnych przeciwwskazań lekarskich dotyczących danej potrawy, spróbujcie zachęcić je do jedzenia. Często też dzieci zapominają, że nie lubią czegoś i w towarzystwie rówieśników jedzą wszystko. Domagają się nawet, by rodzice wykonywali podobne potrawy w domu.
11. Traktujcie chodzenie do przedszkola jako sprawę naturalną. Nie omawiajcie wszystkich problemów przy dziecku (płakało, nie chciało jeść itp.), by nie wprowadzać atmosfery napięcia.
12. Wszelkie wątpliwości związane z przystosowaniem dziecka wyjaśniajcie z nauczycielkami danej grupy. Pytajcie je nie tylko o to, czy moje dziecko dzisiaj wszystko zjadło, ale także o to, czy nawiązuje kontakty z rówieśnikami, czy radzi sobie z różnymi poleceniami, czy nie sprawia kłopotów wychowawczych. Nauczycielki chętnie odpowiedzą na te pytania.

Rodzice! Nie martwcie się, że dziecko idzie do przedszkola. Nie bójcie się że sobie nie poradzi. Ono od razu wyczuje Wasze nastroje i będzie negatywnie nastawione do tego nowego etapu w swoim życiu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz